ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Головна / ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Інклюзивне навчання

  1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.
    2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
    3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4.Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно- розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного
центру.
Корекційно-розвиткові послуги (допомога) — це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
5. Органи державної влади
та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми потребами.
Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного.

Стаття 20 ЗУ «Про освіту»

                         

 

 

      Інклюзивне середовище

 

Інклюзія в нашому ліцеї означає розкриття кожного учня. Інклюзія враховує потреби дітей, створюються спеціальні умови, підтримка  необхідні учням та вчителям для досягнення успіху.

У нашому ліцеї станом на 01.10.2023 р. створено 4 інклюзивних класи, з них 3 початкові класи.

Для ефективного навчання дітей з особливими освітніми потребами  у ліцеї створені відповідні умови:

-безперешкодний доступ до території та приміщень ліцею;

-наявність ресурсної кімнати з відповідним корекційно-роздатковим обладнанням;

-педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ( учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя)).

Кількість дітей на інклюзивному навчанні:

2019-2020 н.р- 1 дитина;

2020-2021н.р. -2 дитини;

2021-2022н.р.- 4 дітей

2022-2023 н.р.- 5 дітей.

2023-2024 н.р.- 5 дітей.

Корекційні послуги надають: практичний психолог, логопед

Ресурсна кімната

Ресурсна кімната в закладі освіти – це спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану. Ресурсна кімната в закладі освіти дозволяє емоційно розвантажити дитину, зняти нервове збудження, знизити рівень агресії, тривожності, активізувати мозкову діяльність, займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку. Таким чином, ресурсна кімната дозволяє поєднувати, в залежності від потреб і можливостей учнів, інклюзивну освіту та індивідуальне навчання.

Практичний психолог Присяжнюк С.М. систематично надає консультативну допомогу вчителям, які викладають у класах з інклюзивним навчанням, здійснює психолого-педагогічний супровід дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводить індивідуальну роботу, сприяє успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському колективі; проводить індивідуальні консультації для сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. Асистенти вчителів допомагають учням з особливими освітніми потребами вести портфоліо учня початкової школи. Робота над портфоліо допомагає максимально розкрити індивідуальні можливості дитини; закладає підґрунтя саморефлексії навчальної діяльності, тобто відповідальності та самостійності навчання, участь в якісному оцінюванні результатів власного навчання; формує вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями.

НАКАЗ МОН ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2019 – 2020 Н.Р.

Наказ про організацію інклюзивного навчання 2019

РОЗКЛАД УРОКІВ УЧНЯ 2019

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2020 – 2021 Н.Р.

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2020

– НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС Лаврук

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ Лаврук

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2021 – 2022 Н.Р.

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2021 Критович

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2021 Лаврук

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2021 Мельник

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2021 Слободян

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2021 Критович

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2021 Лаврук

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2021 Мельник

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2021 Слободян

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2022 – 2023 Н.Р.

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022 Критович

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022 Лаврук

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022 Мельник

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022 Слободян

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2022 Лаврук О

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2022 Критович

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2022 Лаврук

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2022 Мельник

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2022 Слободян

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2022 Лаврук О.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2023 – 2024 Н.Р.

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Кіцнак

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Критович

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Лаврук В

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Лаврук О

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Мельник

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 2023 Слободян

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2023 Кіцнак

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2023 Критович

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2023 Лаврук В

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2023 Лаврук О

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ КОМАНДИ ППС 2023 Слободян

ГРАФІК РОБОТИ АСИСТЕНТА Моздір

ГРАФІК РОБОТИ АСИСТЕНТА Фицик

ГРАФІК РОБОТИ АСИСТЕНТА Збіглей

ГРАФІК РОБОТИ АСИСТЕНТА Гутянс