Інклюзивне навчання

Головна / Інклюзивне навчання
 • Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

  У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.
 • Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

 • Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

 • Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно- розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
  Корекційно-розвиткові послуги (допомога) — це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

  Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
 • Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

 • Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного.

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради

Інклюзія в нашому ліцеї означає розкриття кожного учня. Інклюзія враховує потреби дітей, створюються спеціальні умови, підтримка необхідні учням та вчителям для досягнення успіху.

У нашому ліцеї станом на 01.10.2023 р. створено 4 інклюзивних класи, з них 3 початкові класи.

Для ефективного навчання дітей з особливими освітніми потребами у ліцеї створені відповідні умови:

 • безперешкодний доступ до території та приміщень ліцею;
 • наявність ресурсної кімнати з відповідним корекційно-роздатковим обладнанням;
 • педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (учителями інклюзивного навчання, асистентами учителя).

Кількість дітей на інклюзивному навчанні:

 • 2019-2020 н.р- 1 дитина;
 • 2020-2021н.р. -2 дитини;
 • 2021-2022н.р.- 4 дітей
 • 2022-2023 н.р.- 5 дітей.
 • 2023-2024 н.р.- 5 дітей.

Корекційні послуги надають: практичний психолог, логопед.

Ресурсна кімната в закладі освіти – це спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану. Ресурсна кімната в закладі освіти дозволяє емоційно розвантажити дитину, зняти нервове збудження, знизити рівень агресії, тривожності, активізувати мозкову діяльність, займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку. Таким чином, ресурсна кімната дозволяє поєднувати, в залежності від потреб і можливостей учнів, інклюзивну освіту та індивідуальне навчання.

Практичний психолог Присяжнюк С.М. систематично надає консультативну допомогу вчителям, які викладають у класах з інклюзивним навчанням, здійснює психолого-педагогічний супровід дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводить індивідуальну роботу, сприяє успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському колективі; проводить індивідуальні консультації для сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. Асистенти вчителів допомагають учням з особливими освітніми потребами вести портфоліо учня початкової школи. Робота над портфоліо допомагає максимально розкрити індивідуальні можливості дитини; закладає підґрунтя саморефлексії навчальної діяльності, тобто відповідальності та самостійності навчання, участь в якісному оцінюванні результатів власного навчання; формує вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями.

Наказ Міністерства освіти і науки України

2023-2024 навчальний рік

2022-2023 навчальний рік

2021-2022 навчальний рік

2020-2021 навчальний рік

2019-2020 навчальний рік