Оголошення про проведення конкурсу на посаду педагогічного працівника.

Оголошення про проведення конкурсу на посаду педагогічного працівника.

Чорнолізький ліцей Тисменицької міської ради оголошує конкурс на посаду  асистента вихователя  інклюзивного класу дошкільної групи (1 ставка).
Місце знаходження закладу: 77471, с.Чорнолізці, вул. Незалежності, 9

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– на посади учителів та асистентів ліцею приймаються особи, які є громадянами України;
– мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію;
– вільно володіють державною мовою;
– мають моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я, які не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів , які подаються на конкурс:
• копію паспорта громадянина України;
• копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
• письмову заяву про участь у конкурсі;
• автобіографію ;
• анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
• копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
• копію документа про освіту із додатками;
• копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);
• мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням).
Примітка: педагогічним працівникам ліцею, які працюють і виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі, необхідно подати тільки:
– письмову заяву про участь у конкурсі;
– автобіографію (оновлену);
– анкету-резюме ;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
– сканкопії дипломів про вищу освіту та додатків до них, завірених в.о. директора ліцею.
Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).
Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.
Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:
• етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
• етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.
Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.
Етапи проведення конкурсу :
• прийняття рішення про оголошення конкурсу – 30.08.2021р.;
• оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 13.09.2021р.;
• прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, – з 13.09.2021р. по 27.09.2021р. ;
• попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 28.09.2021р.;
• проведення конкурсного відбору:
– І етап, психологічне тестування:
30.09 – 06.10. 2021р. з 10.00 год. до 13.00 год. (робочі дні);
– ІІ етап, співбесіда комісії : 11.10.2021 р. , початок – 10.00 год.
• визначення переможця конкурсного відбору – 12.10.2021р.;
• подання на затвердження висновку конкурсної комісії  директора ліцею – 13.10.2021 р.;
• оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 13.10.2021р.;
Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення.
Контактні особи :
Голова конкурсної комісії : Огринчук Н.М., заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи, 0961123055;
Директор ліцею Дем’яник Н.Р.,  0952059303